Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

σχήμα

Νερό, φωτιά, αέρας:
είπε κανείς πως είναι άσχημα,
γιατί δεν έχουν σχήμα,
ότι δεν είναι όμορφα
χωρίς μορφή;

Δεν υπάρχουν σχόλια: